מי זכאי לרשת? הדין במדינת ישראל קובע כי עם מותו של אדם יתחלק רכושו בהתאם למצווה בצוואה אותה הותיר אחריו, וזאת בכפוף לעובדה כי מדובר בצוואה תקפה וחוקית על כל המשתמע מכך.

בהיעדר צוואה תקפה בהתאם להוראות כל דין, קובע החוק כי רכושו של המנוח יחולק בהתאם להוראות חוק הירושה אשר במסגרתו מובאת היררכיית חלוקה ברורה כדלקמן:

סדר חלוקת הירושה כפי שנקבע בסעיף 10 לחוק הירושה

1. בן\בת זוגו של המוריש

2. ילדי המוריש וילדי ילדיו (נכדיו) של המוריש

3. הוריו של המוריש וילדיהם (אחיו ואחיותיו של המוריש)

4. הורי-הוריו של המוריש וילדיהם (דודיו של המוריש)

חוק הירושה אינו מייחס חשיבות של ממש למספר היורשים בכל קבוצה כי אם אך ורק לעובדה כי הם קיימים. נמחיש באמצעות דוגמה: בהנחה ולמוריש יש ילדים ואין בן\בת זוג, יתחלק רכושו שווה בשווה בין כל הילדים (באם יש יותר מאחד). אם אין לו ילדים הרי שהעיזבון יעבור להוריו של המוריש וילדיהם ויתחלק ביניהם שווה בשווה וכן הלאה.

זאת ועוד, חוק הירושה מעניק לבן\בת זוגו של המוריש מעמד מיוחד בכל הנוגע לחלוקת הרכוש שתוארה ומעניק לו\לה זכות ראשונים על המטלטלין של המוריש. הבית המשותף ויתר המטלטלין המשתייכים לבית (דוגמת הרכב) יועברו באופן אוטומטי לבן\בת הזוג. במקרה והמוריש הותיר אחריו ילדים, נכדים או הורים יחולק שאר העיזבון, כל דבר שאינו בגדר המטלטלין, שווה בשווה ביניהם (על פי ההיררכיה שנקבעה בחוק) ובין בן\בת הזוג.

לחילופין, במידה והמוריש הותיר אחריו רק אחים\אחיינים והורי-הורים יתחלק עזבונו של המוריש ביניהם לבין בן\בת הזוג ביחס של שני שליש ושליש לטובת בן\בת הזוג. התנאי העיקרי לקבלת המטלטלין ושני השלישים מיתר העיזבון טמון בצורך של בן\בת הזוג להוכיח כי בשלוש השנים שקדמו לפטירתו של המוריש – ניהלו בני הזוג משק בית משותף בדירה המדוברת.

בנוסף יש לציין כי במידה והמנוח אימץ את מי מילדיו בכפוף להוראות כל דין – נותרת הזכות להעברת הירושה בתוקפה כאשר החוק רואה את הילד\ה המאומצים כילדיו של המוריש לכל דבר ועניין.

חשוב לזכור כי במידה והמנוח לא הותיר אחריו אף יורש שתואם כל מדרג קרב שהיא – יורשת המדינה את עזבונו.

לאחר פטירה אדם על מנת לקבל צו ירושה – יש להגיש בקשה מיוחדת לכך לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני. רצוי לעשות כן באמצעות עורך דין.

מי זכאי לרשת
מי זכאי לרשת צילו אילוסטרציה pixbay

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.