רבים מאיתנו מבינים את החשיבות העצומה הטמונה בכתיבת צוואה, משום היותה כלי ראשון במעלה להבטחת האופן בו יחיו קרוביכם לאחר מותכם. עם זאת, בה בעת מעטים מאיתנו מודעים לכללי היסוד הנוגעים לכתיבתה של צוואה, כך שזו תיחשב תקפה כדין גם מבלי נוכחותם של שני עדים כמקובל ו\או ללא אישורם המפורש של עורך דין\נוטריון ו\או בית המשפט.המאמר שלפניכם יוקדש איפוא לאותם כללי יסוד בסיסיים, כל שנותר לכם הוא להדפיס ולשמור.

זאת ועוד, פרטו עד כמה שניתן את אופן חלוקת הרכוש ו\או הכספים שיש ברצונכם להוריש, במיוחד כאשר ישנו יותר מיורש אחד אליו מתייחסת הצוואה. אין דבר שהוא טרוויאלי – ציינו את כל השמות הפרטיים של היורשים וגם את שמות המשפחה שלהם –  אל תותירו מקום לפרשנות.

עם סיומה של כתיבת הצוואה רצוי יהיה להפקידה למשמרת במשרדו של הרשם לענייני ירושה ובו מתנהל מאגר ממוחשב ומסודר של צוואות. באם תעשו כן – תקלו באופן ניכר על יורשיכם לקבל לידיהם את הצוואה ולפעול לקיומה.

למען הסר ספק יובהר כי כל הכללים שהובאו לעיל נוגעים לקטגוריית הצוואות שנעשות בכתב יד. בהקשר זה חשוב מאוד לזכור כי להבדיל מצוואות בכתב יד, עריכתן של צוואות מודפסות תהיה כרוכה בהזמנתם של שני אנשים שישמשו כעדים לעריכתה של הצוואה ואף יידרשו לחתום עליה בעצמם. נוסף על כך,  באם הצוואה מודפסת –  יהיה חייב המצווה לקבל אישור מעורך דין\נוטריון על כך שהצוואה נחתמה עת נמצא המוריש במצב נפשי צלול לחלוטין המאפשר לו להיות מודע למעשיו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.