שלב חלוקת הנכסים בעת הגירושין לא כולל רק את הנכסים הברורים לעין – מכשירי החשמל, הרהיטים או הדירה. רבים מאיתנו שוכחים סוג ייחודי נוסף של נכסים – נכסי קריירה, עליהם ניתן דגש במאמר שלפניכם.

מהם נכסי קריירה?

נכסי קריירה הם למעשה שם כולל למדד הבוחן את שדרוג כושר ההשתכרות של אחד מבני הזוג במהלך חייהם המשותפים. שדרוג היקף השכר יכול להרחש לאור העלייה ברמת ההשכלה ורכישתו של ידע מקצועי נוסף, אך בה בעת ראוי לתת את הדעת גם על פרמטר של הניסיון והמוניטין המקצועי שיש בכוחם, גם כן, להשפיע לחיוב על תלוש המשכורת. הן הניסיון והן המוניטין עשויים הינם מאפיינים נרכשים, אשר רכישתם

פועל יוצא מהחלוקה דנן הינו הצורך להכיר בנכסי הקריירה ולהגדירם כהיקף הכספי של "ההקרבה העצמית" של אחד מבני הזוג לטובת רעהו, וזאת בכדי שבן הזוג השני יוכל לצבור את הניסיון והמוניטין שדרושים לו לצורך קידומו המקצועי. הנחת היסוד בהקשר זה היא שהקידום של האחד בא לעיתים רבות ובמידה רבה על חשבון זמנו של בן הזוג האחר שנאלץ להקפיא את עיסוקיו ולהתמסר לטיפול במשפחה.

בית המשפט קבע כי נכסי קריירה הינם "נכסים ברי חלוקה"

בפסק דין חסר תקדים משנת 2007 קבע בית המשפט עליון כי נכסי קריירה יוגדרו על פי חוק כנכסים ברי חלוקה שיש לקחת אותם בחשבון בעת חלוקת הנכסים המתבצעת בעקבות הליך גירושין. הסיבה להחלטה הייתה ככל הנראה הרצון של בית המשפט לפצות את בן הזוג שנאלץ להקריב את עצמו וכתוצאה מכך לא יכל לצבור את אותו המוניטין שצברו שותפו\שותפתו לחיים, אשר אף עשויים להינות מפירותיו גם לאחר הפרידה.

פסק הדין התקדימי שהביא את בית המשפט להחליט כפי שהחליט עסק למעשה בתיק גירושין של בני זוג אשר החליטו להיפרד לאחר כשלושה עשורים בהם חיו במשותף. במועד הגירושין ניתן היה לראות כי בין הבעל שהיה לרואה חשבון מצליח לבין האישה, אשר שימשה כיועצת חינוכית – היו פערי שכר גדולים שנכון היה לתת עליהם את הדעת.

בית המשפט לענייני משפחה היה לערכאה הראשונה בה נידון התיק והשופט ההרכב קבע כי משום היותם של נכסי הקריירה ברי חלוקה הרי שהבעל יהיה מחוייב בתשלום חודשי על סך שלושת אלפים אשר יועברו לאשתו מדי חודש עד למועד יום הולדתה ה-18 של בתם. מאוחר יותר הועלה הסכום ל-4500 ש"ח חודשיים.

הבעל עירער על פסק הדין ובדיון שהגיע עד לבית המשפט העליון נקבע כי יהיה על הבעל לשלם לאשתו סכום חד פעמי על סך 250,000 ש"ח. ראוי לציין כי בשלהי שנת 2008, נקבע כי גם עובד שכיר ולא רק עובד עצמאי ייחשב כמי שצבר נכסי קריירה בנסיבות העניין.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.