צוואות וירושות

אדם רשאי בימי חייו לעשות כל שינוי בצוואה שלו. עם זאת הנוסח האחרון שיימצא לאחר מותו הוא הקובע והוא למעשה מבטל כל צוואה קודמת.

על פי חוק הירושה הישראלי תשכ"ה-1965 צוואה צריכה לכלול אחת מארבע החלופות הבאות:מסמך הכתוב וחתום בכתב יד או צוואה עליה חתומים שני עדים, או צוואה שנערכה בפני רשם של המדינה או צוואה בעל פה או צוואת שכיב מרע של מי שעומד לפני המוות ומצווה בפני שני עדים בעל פה על חלוקת הצוואה. במקרה שהאדם נותר בחיים הצוואה הופכת לחסרת תוקף חודש לאחר מכן.

על פי חוק הירושה ניתן להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה. את ההתנגדות יש לנמק באופן ענייני ולהציג את הפגמים שנפלו בה.ההתנגדות מוגשת לרשם לענייני ירושות.

איך ניתן לבטל צוואה?

על פי סעיף 36 לחוק בשני המקרים האלו ניתן לבצע ביטול צוואה:

(א) המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה.

(ב) צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת.צוואות וירושות צוואות וירושות צילום אילוסטרציה

מירוץ הסמכויות
דיני משפחה
עו''ד נילי שץ

מהו מירוץ הסמכויות?

החוק במדינת ישראל קובע כי ישנן שתי ערכאות שיפוטיות שלהן הזכות החוקית לדון בהליכי גירושין בין בני זוג: מחד זהו בית הדין הרבני ומאידך זהו

Read More »

מה ההבדל בין צוואה לצו ירושה?

עם פטירתו של אדם, ניצבות בפני יורשיו שתי דרכי פעולה: הגשת בקשה לקבלת צו ירושה, במקרה והנפטר לא הותיר אחריו צוואה, או לחילופין לקבלת צו קיום

Read More »
מנהל עיזבון
דיני משפחה
עו''ד נילי שץ

5 דברים שצריך לדעת על מנהל עיזבון

במאמר שלפניכם נרחיב על מהות תפקידו של מנהל עיזבון. האדם שמתמנה על ידי בית המשפט על מנת לכנס את העיזבון, לדאוג לסילוק חובותיו של המוריש ולחלק

Read More »

חמשת הכללים לכתיבת צוואה

רבים מאיתנו מבינים את החשיבות העצומה הטמונה בכתיבת צוואה, משום היותה כלי ראשון במעלה להבטחת האופן בו יחיו קרוביכם לאחר מותכם. עם זאת, בה בעת

Read More »
מי זכאי לרשת
מאמרים מקצועיים
עו''ד נילי שץ

מי זכאי לרשת אדם על פי חוק?

מי זכאי לרשת? הדין במדינת ישראל קובע כי עם מותו של אדם יתחלק רכושו בהתאם למצווה בצוואה אותה הותיר אחריו, וזאת בכפוף לעובדה כי מדובר

Read More »

אנחנו כאן לכל שאלה

פנו אלינו עוד היום