מהו מירוץ הסמכויות?

מירוץ הסמכויות

החוק במדינת ישראל קובע כי ישנן שתי ערכאות שיפוטיות שלהן הזכות החוקית לדון בהליכי גירושין בין בני זוג: מחד זהו בית הדין הרבני ומאידך זהו בית המשפט האזרחי לענייני משפחה. במאמר שלפניכם נתייחס איפוא לתופעת מירוץ הסמכויות המהווה חלק בלתי נפרד מהליך הגירושין שמתנהל בין בני זוג נשואים אשר החליטו להיפרד.